An adaptive mobile antenna system for wireless applications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-54
Aantal pagina's6
TijdschriftNERG : Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap
Volume64
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit