An adaptive minimum spanning tree multielement method for uncertainty quantification of smooth and discontinuous responses

Yous V. Halder, Benjamin Sanderse, Barry Koren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An adaptive minimum spanning tree multielement method for uncertainty quantification of smooth and discontinuous responses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen