An adaptive large neighborhood search heuristic for the share-a-ride problem

B. Li, D. Krushinsky, T. Woensel, van, H.A. Reijers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

356 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's31
StatusGepubliceerd - 2015

Publicatie series

NaamBETA publicatie : working papers
Volume475
ISSN van geprinte versie1386-9213

Citeer dit