An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time Windows and scheduled lines

V. Ghilas, E. Demir, T. van Woensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

157 Citaten (Scopus)
192 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time Windows and scheduled lines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science