An adaptive isogeometric analysis approach to elasto-capillary fluid-solid interaction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An adaptive isogeometric analysis approach to elasto-capillary fluid-solid interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen