An active feedback plasma profile control approach applied to TCV plasmas & perspectives toward ITER

D. Kim, S. H. Kim, F.A.A. Felici, E. Maljaars, O. Sauter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An active feedback plasma profile control approach applied to TCV plasmas & perspectives toward ITER'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie