An Action Research Approach to an Ecosystem Business Model Development

Agnieszka Radziwon, Marcel Bogers

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - aug 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit