An action environment

M.G.J. Brand, van den, J. Iversen, P.D. Mosses

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    17 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'An action environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen