An accelerometer for use at low frequencies

J. Vredenbregt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)138-
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An accelerometer for use at low frequencies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit