An ab initio study of the structural and physical properties of a novel rigid-rod polymer: PIPD

J.C.L. Hageman, J.W. Horst, van der, R.A. Groot, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An ab initio study of the structural and physical properties of a novel rigid-rod polymer: PIPD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen