An a-IGZO asynchronous delta-sigma modulator on foil achieving up to 43dB SNR and 40dB SNDR in 300Hz bandwidth

C. Garripoli, J.L.J.P. van der Steen, E. Smits, G.H. Gelinck, A.H.M. van Roermund, E. Cantatore

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An a-IGZO asynchronous delta-sigma modulator on foil achieving up to 43dB SNR and 40dB SNDR in 300Hz bandwidth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen