An 27Al NMR study of the interaction of water with AlPO4-11

M.P.J. Peeters, J.W. Haan, de, L.J.M. Ven, van de, J.H.C. Hooff, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
226 Downloads (Pure)

Samenvatting

Exptl. and spectral simulations of 27Al MAS and double rotation NMR spectra measured at 7.0 T proved the preferential hydration of 1 tetrahedral Al site in AlPO-11, transforming this site reversibly into octahedral Al. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1560-1562
TijdschriftJournal of the Chemical Society, Chemical Communications
Nummer van het tijdschrift21
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An 27Al NMR study of the interaction of water with AlPO4-11'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit