An 11b pipeline ADC with parallel-sampling technique for converting multi-carrier signals

Y. Lin, K. Doris, J.A. Hegt, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An 11b pipeline ADC with parallel-sampling technique for converting multi-carrier signals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen