Amsterdam ArenA stadium: real-time smart battery energy storage system coordination for voltage support

Thai Vo, Phuong Nguyen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Amsterdam ArenA stadium: real-time smart battery energy storage system coordination for voltage support'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen