Amphiphilic organosilane directed synthesis of iron and aluminum containing mesoporous silicates

A.J.J. Koekkoek, H. Xin, R.A. Santen, van, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Amphiphilic organosilane directed synthesis of iron and aluminum containing mesoporous silicates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry