Amperometric titration of sulfhydryl groups with silver nitrate

L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Amperometric titration of sulfhydryl groups with silver nitrate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen