Amperometric argentometric titration of thiol groups in imidazole buffer

L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Amperometric argentometric titration of thiol groups in imidazole buffer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.