Amperometric argentometric titration of thiol groups in imidazole buffer

L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-319
Aantal pagina's3
TijdschriftAnalytical Biochemistry
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit