Amino acid mediated borane reduction of ketones II

A. V. Teodorović, M. D. Joksović, I. Gutman, Ž Tomović

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Amino acid mediated borane reduction of ketones II'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen