Amine processes outperform in sweetening LNG plant feed

R. Ochieng, A.S. Berrouk, C.J. Peters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Amine processes outperform in sweetening LNG plant feed'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen