Amide based organic ferroelectrics

X. Meng

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

854 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Sijbesma, Rint P., Promotor
  • Meskers, Stefan C.J., Co-Promotor
Datum van toekenning8 mei 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4263-5
StatusGepubliceerd - 8 mei 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit