Ambiguous agents: the influence of consistency of an artificial agent’s social cues on emotion recognition, recall, and persuasiveness

P.A.M. Ruijten, C.J.H. Midden, J.R.C. Ham

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
196 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ambiguous agents: the influence of consistency of an artificial agent’s social cues on emotion recognition, recall, and persuasiveness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen