Ambient RF energy scavenging: GSM and WLAN power density measurements

H.J. Visser, A.C.F. Reniers, J.A.C. Theeuwes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

130 Citaten (Scopus)
310 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ambient RF energy scavenging: GSM and WLAN power density measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen