Ambient gaming and play : opportunities and challenges

J.A. Sturm, B.A.M. Schouten

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ambient gaming and play : opportunities and challenges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science