Amber chromophore formation in sulphur- and iron-containing soda-lime-silica glasses

R.G.C. Beerkens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Amber chromophore formation in sulphur- and iron-containing soda-lime-silica glasses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen