Aluminium Structures in Building and Civil Engineering Applications

F. Soetens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aluminium Structures in Building and Civil Engineering Applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen