Stüdyo Calismasi Üzerine Cözümlemeler : "SAR" metodolojisi ile esnek konut tasarimi

Nur Esin, Albert P. Thijssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageAlternatives for studio works : flexible housing designs using the "SAR"methodology
Originele taal-2Turks
Pagina's (van-tot)46-52
TijdschriftYapi
Nummer van het tijdschrift110
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit