Alternative plasma-oxidized barriers for spin-polarized tunneling

C.H. Kant, J.T. Kohlhepp, C.A.M. Knechten, H.J.M. Swagten, W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Alternative plasma-oxidized barriers for spin-polarized tunneling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen