Alternative method of estimating the rotor time constant for vector control of induction machines

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. 3rd International Conference on Variable Speed Drives
Pagina's34-39
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit