Alternative mechanisms guiding salespersons’ ambidextrous product selling

M. van der Borgh, A. de Jong, E.J. Nijssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
344 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Alternative mechanisms guiding salespersons’ ambidextrous product selling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen