Alternating terpyridlne-endfunctionalized copolymers of styrene and dlphenylethylene via anionic polymerization techniques: A detailed characterization study

C. Ott, G.M. Pavlov, C.A. Guerrero Sanchez, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Alternating terpyridlne-endfunctionalized copolymers of styrene and dlphenylethylene via anionic polymerization techniques: A detailed characterization study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science