Alternatieven voor Portland Cement in ontwikkelingslanden onderzocht : continue-kalkoven maakt toepassing van kalk pozzolaan cement mogelijk

E.L.C. Egmond - de Wilde De Ligny, van, Ivo Jongsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In de discussie over bouwmaterialen in ontwikkelingslanden wordt vaak gepleit voor alternatieven voor Portland Cement. De productie van Portland Cement is kapitaal- en energie-intensief en draagt weinig bij aan de ontwikkeling van deze landen. De klein schaliger productie van alternatieven voor Portland Cement is sociaal-economisch veel gunstiger. Ecologisch gezien blijken deze alternatieven het echter af te leggen tegen het ‘high-tech’ bouwmateriaal Portland Cement. De oplossing zou gezocht kunnen worden in investeringen in moderne, kleinschalige technologieen voor zowel de productie van Portland Cement als ook van alternatieven daarvoor.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)60-61
TijdschriftGezond Bouwen en Wonen
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit