Altered bile acid kinetics contribute to postprandial hypoglycaemia after Roux-en-Y gastric bypass surgery

Merel van den Broek, Loek J.M. de Heide, Fianne L.P. Sips, Martijn Koehorst, Tim van Zutphen, Marloes Emous, Martijn van Faassen, Albert K. Groen, Natal A.W. van Riel, Jan F. de Boer, André P. van Beek, Folkert Kuipers (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Altered bile acid kinetics contribute to postprandial hypoglycaemia after Roux-en-Y gastric bypass surgery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen