alpha'-Sialon ceramics

G.Z. Cao, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)186-
TijdschriftKGK, Tijdschrift voor Klei, Glas en Keramiek
Volume9
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit