Alpha-scale space kernels in practice

F.M.W. Kanters, L.M.J. Florack, R. Duits, B. Platel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Kernels of a so-called $\alpha$-scale space ($\frac{1}{2}
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 7th international conference on pattern recognition and image analysis
RedacteurenV.V Geppener, I. Gurevich, A. Ivanova, xx et al.
Pagina's260-263
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Alpha-scale space kernels in practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Kanters, F. M. W., Florack, L. M. J., Duits, R., & Platel, B. (2004). Alpha-scale space kernels in practice. In V. V. Geppener, I. Gurevich, A. Ivanova, & X. et al. (editors), Proceedings of the 7th international conference on pattern recognition and image analysis (blz. 260-263)