Almost tight bounds for $\epsilon$-nets

J. Komlós, J. Pach, G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  83 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Given any natural numberd, 0<d - 2 + \frac2d + 2 \leqslant lime® 0 \fracfd (e)(1/e)log(1/e) \leqslant d.Unknown control sequence '\leqslant' Further, we prove thatf 1()=max(2, 1/ –1), and similar bounds are established for some special classes of range spaces of Vapnik-Chervonenkis dimension three.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)163-173
  Aantal pagina's11
  TijdschriftDiscrete and Computational Geometry
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Almost tight bounds for $\epsilon$-nets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit