Almost periodic functions, constructively

B.A.W. Spitters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  75 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The almost periodic functions form a natural example of a non-separable normed space. As such, it has been a challenge for constructive mathematicians to find a natural treatment of them. Here we present a simple proof of Bohr's fundamental theorem for almost periodic functions which we then generalize to almost periodic functions on general topological groups.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)355-362
  TijdschriftLogical Methods in Computer Science
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift3:3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Almost periodic functions, constructively'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit