Almost periodic functions and Dini's theorem

G. Helmberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)173-177
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume67
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1964

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Almost periodic functions and Dini's theorem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit