Almost no sequence is well distributed

G. Helmberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)488-492
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit