Almost invariance and noninteracting control : a frequency domain analysis

H.L. Trentelman, J.W. Woude, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Almost invariance and noninteracting control : a frequency domain analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen