Allocation of parallel real-time tasks in distributed multi-core architectures supported by an FTT-SE network

Ricardo Garibay-Martínez, Geoffrey Nelissen, Luis Lino Ferreira, Luís Miguel Pinho

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Allocation of parallel real-time tasks in distributed multi-core architectures supported by an FTT-SE network'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science