Allocating vertex $\pi$-guards in simple polygons via pseudo-triangulations

B. Speckmann, Cs.D. Tóth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)345-364
Aantal pagina's20
TijdschriftDiscrete and Computational Geometry
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit