Alles over sluizen en stuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Het leven in Neerlands drassige delta was en is niet denkbaar zonder menselijk ingrijpen. Het reguleren van de waterstromen ten behoeve van waterhuishouding en schaapvaart gebeurde al vroeg met behulp van kunstmiddelen zoals dijken, sluizen en later ook stuwen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)35-35
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Ingenieur
Volume107
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit