AllerSan : a Europe-wide tool to simulate natural and user-induced indoor pollution

L.G.H. Koren, C.E.E. Pemot, E.M.A.L. Rameckers, J.E.M.H. Bronswijk, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Artikelnummer177S
  Pagina's (van-tot)1-1
  TijdschriftThe European Respiratory Journal
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit