Allergic reaction caused by bites from blood-sucking insects of the Tabanidae family, species Haematopota pluvialis (L.)

F. Maat-Bleeker, de, J.E.M.H. Bronswijk, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)388-388
  TijdschriftAllergy
  Volume50
  Nummer van het tijdschriftsuppl 26
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit