Allergen avoidance in the home environment : a laboratory evaluation of measures against mite, fungal and cat allergens

L.G.H. Koren

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  494 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Built Environment
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Bronswijk, Annelies, Promotor
  • Bruijn, de, Chris H.M.M., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning30 nov. 1995
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-0147-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Bibliografische nota

  Proefschrift.

  Citeer dit