All-Photonic Heterodyne sub-THz Wireless Transmission at 80 GHz, 120 GHz and 160 GHz Carrier Frequencies

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'All-Photonic Heterodyne sub-THz Wireless Transmission at 80 GHz, 120 GHz and 160 GHz Carrier Frequencies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen