All-optical signal processing for optical packet switching networks

Y. Liu, M.T. Hill, N. Calabretta, E. Tangdiongga, R. Geldenhuys, S. Zhang, Z. Li, H. Waardt, de, G.D. Khoe, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'All-optical signal processing for optical packet switching networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie