All-optical packet switching and label rewriting for data packets beyond 160 Gb/s

N. Calabretta, H.D. Jung, E Tangdiongga, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'All-optical packet switching and label rewriting for data packets beyond 160 Gb/s'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen