All-optical label and payload separator for a time-serial RZ-IM/IM scheme

J.J. Vegas Olmos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'All-optical label and payload separator for a time-serial RZ-IM/IM scheme'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen